vrijdag 22 juli 2011

Verloren minnaar.
ik ben een man van weinig
liefdevolle woorden
die ik uitspreek naar haar

de woorden die zij wil horen
zitten in mijn mond bevroren
gevangen in ketens zwaar

ik hoor ze fluisteren in mijn hoofd
maar mijn lippen zijn verdoofd
zitten vastgeplakt aan elkaar

bevreemd voor al die lieve dingen
die ik in liefde wil bezingen
vanuit mijn diepste ziele snaar

in ware liefde voor jou alleen
hoor ik ze een voor een
ik schrijf ze op en kijk ernaar

ik heb je zo dikwijls beloofd
maar mijn stem lijkt beroofd
van die liefdevolle zinnen

je bent nu langzaam gewend
aan zo’n stille stomme vent
die je niet weet te beminnen

in waardering niet verwend
misschien als vrouw miskend
in erotiek ontstemd

maar mijn hart spuwt vuur
de draak in mijn binnenkant
ontvlamd door minnebrand

J.J.v.Verre.