donderdag 17 april 2014

Legionair


een boog met zwarte pijlen
schittert door mijn doorrookte ogen

ik ben gevallen in de zwarte aarde
en wacht op het naderende lot
dat de verliezer zal ondergaan

als slaaf verkocht of afgemaakt
door de noordelijke barbaren

mijn helm heeft mij verlaten
mijn zwaard achtergebleven
in mijn laatste gevecht

het spookt door mijn hoofd
een helse pijn doorboort
mijn verslagen blik

in de hitte van het slagveld
voelt mijn lichaam kil en koud

ik ontsnap uit mijn bestaan
word geen naamloze slaaf
daar dank ik mijn Caesar voor


J.J.v.Verre/1998.